son eklenenler

kaan h. ökten'in twitlerinden bir kaç örnek
aşağıda varlık ve zaman'ın çevirmeni  prof. dr. kaan h. ökten'den bi kaç twit var. (@Kaan_H_Okten kaan hoca, bu twitlerin satır aralarında şöyle diyor sanki: "kendi ölümüme doğru yürüyorum. ve o yürüyüş esnasında varlığı temaşa ediyorum. çoğunlukla olan biteni kavrayamıyorum ve bu harika.

Akşam oldu...
* Platon: mağaralar ışıl ışıl
* Hegel: baykuşlar uçacak
* Nietzsche: öğle vakti yakın
* Müzeyyen Senar: hüzünlendim ben yineHayal kurulan, akıl yürütülen bir şey..

                                                                           

"Aşk ... usta bir hokkabaz, usta bir büyücü ve sofisttir..."
Platonb(Diotima'nın konuşması, "Symposion", 203 D-E)


                          
Müthiş:
"Pişman" sözcüğü Farsça'da "geriye doğru, ardından, peşi sıra düşünen" demekmiş.
Sonrasal varoluşumuzun pek fena bir veçhesi bu...


#Kant'ın yanılgıya düşmeme kuralları:
1. Kendin düşün
2. Kendini başkasının yerine koyup düşün
3. Daima kendinle tutarlı düşün
[AA IX, 57]"Açıklamalar bir yerde son bulur."
WittgensteinSolak mıydı?
Aristoteles: evet
Newton: evet
Mozart: evet
Darwin: evet
Beethoven: evet
Nietzsche: evet
Kafka: evet
Einstein: evet
Vefa kalbin hafızasıdır.
Devlet nedir?
Platon: adalet
Aristoteles: medeniyet
Farabi: fazilet
Hobbes: canavar
Hegel: tin
Marx: burjuvazi
Foucault: kontrol
"Şeytan, ruhlarının şeytani olduğundan emin olduğu kimselerle ahitleşir sadece."
Heidegger 
(GA 96, 161)
"dolayısıyla denir ki kötülük birleştirir insanları"
Aristoteles 
(Ret., 1362b39)Çok iyi:
"İki an arasında hep bir vakit vardır..."
Kant
(SAE, B253)Göz çok ilginç, yumabiliyorsun..50 yıl önce D.T. Suzuki vefat etti. Budizm çalışmaları çığır açtı..
"Felsefenin galibi yok, o yüzden seviyorum onu"
"Sanat eserinde deneyimlenen hakikate başka yoldan ulaşmamız mümkün değildir..."
Gadamer
(WuM, xxix)Platon: Matrix
Augustinus: Se7en
Kant: A Beautiful Mind
Hegel: The Godfather
Nietzsche: The Hangover
Heidegger: Downfall
Foucault: Star WarsEski Mısır'da ölüm gününe "bana gel günü" denirmiş. Ölüler alemi tanrısı Osiris, ölen kişiyi "bana gel" diye çağırdığı için böyle denirmiş.
"Bakışını Güneş'e çevirenler karanlığın özünü bilecektir."
Eski Mısır papirüsü (MÖ ~1500)
"İnsanlar arasında dehşet yaratmayın, çünkü tanrıya karşı gelmektir bu."
Eski Mısır papirüsü (MÖ 2000)
"Hayatı yaşa ki ölmeyesin.."
Eski Mısır Yazıtı (MÖ 2200)

"Kelimeler yolumuzda bize engel sadece!"
#Nietzsche
[KSA III, 53]

Mutluluk...
Platon: hikmettir
Aristoteles: mükemmelliktir
Epikouros: huzurdur
Kant: ödevdir
Schopenhauer: yoktur
Nietzsche: sürü amacıdırEn iyi davranış insanlara karşı iyi niyetli olmak değil onların hakkına riayet etmektir, diyor.
Kant.
[XXII, 52]"Mutluluğa layık olmak veya olmamak..."
Kant 
[XXII, 129]"Bir varlık ki sadece hakları var ve hiç ödevleri yoksa o varlık Tanrı'dır."
Kant
[XX, 120]Nietzsche gibi düşünüp Kant gibi yaşamak...
Çok fena.Anlamaktan yoruldum, demiş Pessoa.
Evet.
Fena."Felsefe:
MÖ 200: İyi yaşam yolu
MS 900: Tanrı yolu
MS 1600: Hakikat yolu
MS 2016: Kadro yolu""Ölmektense yaşamak daha iyi"
KantGüneşin merkezinde yaratılan ışığın yüzeye çıkması bir milyon yıl sürüyor. Bize varması sekiz dakika...
Gün ışığı bir milyon yaşında yani.Ne okudu?
Descartes: hukuk
Leibniz: hukuk
Kant: felsefe
Hegel: ilahiyat
Husserl: fen
Heidegger: fen/felsefe
Wittgenstein: mühendislikyumurta dıştan bir güçle kırılırsa yaşam son bulur; içten bir güçle kırılırsa yaşam başlar;zîrâ sahih dönüşümler hep içten gelir.
İbn Rüşd

Noktalama işareti olsalardı:
Sokrates:  ?
Platon:  +
Aristoteles:  !
Kant:   \
Nietzsche:   .
Heidegger:   ~
Wittgenstein:   "


Aristoteles'in vasiyetinin ilk cümlesi:
Ἔσται μὲν εὖ"
-Her şey güzel olacak
Umut hep başka zamana kalıyor...
#Aristoteles2400yaşında"Çoğu insan çok geç ölür, bazıları da çok erken..."
#Nietzsche"Benim için ... edebiyat ile felsefeden başka her şey vakit kaybından ibarettir."

Marcel Proust"Umutla yetinen korkaktır..."
#KierkegaardOptimizm: "En iyisi" demek olan "optimus"tan
Pesimizm: "En kötüsü, en aşağılık" demek olan "pessimus"tan
İyimser/kötümser zayıf kalıyor...Optimizm: "En iyisi" demek olan "optimus"tan
Pesimizm: "En kötüsü, en aşağılık" demek olan "pessimus"tan
İyimser/kötümser zayıf kalıyor..."Kalbin taşıdığını dil söyler..."
Eski Mısır, MÖ ~1000
(Şabaka Taşı)Sokrates: şaşkınlık
Augustinus: suçluluk
Kant: kızgınlık
Hegel: küstahlık
Nietzsche: hınç
Heidegger: havf
Wittgenstein: pişmanlık
Kaç yaşındayken babasını kaybetti?
Platon: 1
Aristoteles: 9
Newton: 1
Leibniz: 6
Hume: 2
Nietzsche: 5
Camus: 2
Sartre: 2
Merleau-Ponty: 5
Eski Mısır inancında insan ruhu şunlardan oluşuyordu:
ib (kalp)
şeut (gölge)
ren (isim)
ba (kişilik)
ka (can)
Ruhun gölgesi silinemezdi...
Vincent van Gogh'un söylediği rivayet edilir:
"Normallik asfalt yol gibidir: yürümesi rahattır ama tek bir çiçek dahi açmaz üzerinde.
"Saat" demek olan "o'clock" aslında "of the clock"un kısaltması. "Clock" ise çan demek.
Yani "çanın vurması" diyorlar "saat" derken...

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.