son eklenenler

faşizmin devrimci estetiğiFaşist sentez öncelikle bir isyan hareketidir ve bu boyutunun önemi küçümsenmemelidir. Faşizmin modernist ve avangardist yapısı ve gerçek devrimci estetiği dikkatle incelenmelidir. Fransa ve İtalya’da devrimci sendikacılığın teorisyenleri ile entegral milliyetçiler arasında bağ kurulduğu sırada, 1909 tarihli meşhur Fütürist Manifesto’nun yazarı Marinetti, bu politik konformizm karşıtlığına kültürel avangardizmin en eksiksiz desteğini verecektir: 
1. Tehlike sevdasının, canlılık ve kararlılık alışkanlığının şarkısını söylemek istiyoruz.
2. Cesaret, korkusuzluk ve isyan şiirimizin temel öğeleridir.
3. Şimdiye değin edebiyat, dalgın durağanlığı, kendinden geçişi ve sersemliği göklere çıkardı; biz saldırgan eylemleri, ateşli uykusuzluğu, yarışçının adımlarını, tehlikeli sıçrayışları, yumruğu ve tokadı yüceltmek niyetindeyiz.
4. Dünyanın ihtişamının yeni bir güzellikle zenginleşeceğini ilan ediyoruz: hızın çekiciliği. Kaportası, patlamalar yaparak nefes alıp veren yılanlar misali büyük borularla kaplı bir yarış arabası, kurşun yağmuruna tutulmuşça- sına son sürat giden bir araba Semadirek’in Kanatlı Zaferinden daha iyidir.
5. Yörüngesi boyunca fırlatılmış, ideal ekseni yeryüzünü boylu boyunca kateden dümeni elinde tutan insanın şarkısını söylemek istiyoruz.
6. Ozan, kadim öğelerin heyecan veren ateşini artırmak için öfke, ihtişam ve savurganlıkla kendini yiyip tüketmelidir.
7. Artık yalnızca mücadelede güzellik vardır. Saldırgan bir tabiat olmadan başyapıt olmaz. Şiir, insan karşısında yok olmalarını emretmek için, bilinmez güçlere karşı şiddetli bir baskın olmalıdır.
8. Asırların en ucunda duruyoruz!... Olanaksız olanın gizemli kapılarını yıkmamız gerekirken geriye dönüp bakmak neye yarar? Zaman ve Uzam dün öldü. Şu anda mutlakta yaşıyoruz; çünkü her yerde hazır ve nazır olan o sonsuz hızı biz yarattık.
9. Dünyanın tek temizliği olan savaşı yüceltmek istiyoruz; militarizmi, yurtseverliği, anarşistlerin yıkıcı eylemini, öldürücü güzel düşünceleri, kadının aşağılanmasını.
10. Müzeleri ve kütüphaneleri yakıp yıkmak istiyoruz; ahlakçılık, feminizm ve bütün o fırsatçı ve faydacı korkaklıklarla savaşmak. 
"faşist ideolojinin doğuşu" | zeev sternhell - m. sznajder - m. asheri | ayrıntı y. 2012, syf. 19 
*fotoğraftaki şahıs marinetti'dir.

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.